กิจกรรมวันสุนทรภู่

นายสุพจน์  เจริญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนข่าฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนทราบถึงประวัติและผลงานของสุนทรภู่ กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทยเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  ตลอดจนร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านโพนข่าฯ นำโดยนายสุพจน์  เจริญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๑

กลุ่มโรงเรียนตำแยจัดกิจกรรมเนื่องในคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

กลุ่มโรงเรียนตำแยจัดกิจกรรมเนื่องในคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธาน

โรงเรียนบ้านกอก โดยนายเชาวฤทธิ์ เขียวอ่อน นำประชุมสภานักเรียน วันที่ 28 มิ.ย.61

กิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย มีนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน

รับการนิเทศ โรงเรียนคุณธรรม จากทีม RT เขตตรวจราชการที่ 13 ในวันที่ 28 มิถุนายน 61

โรงเรียนบ้านบูรพา ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ กลุ่ม  ceo ทักษิณกันทรารมย์  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  รับการนิเทศ โรงเรียนคุณธรรม จากทีม RT เขตตรวจราชการที่ 13 ในวันที่ 28 มิถุนายน 61
https://www.facebook.com/banburaphassk/media_set?set=a.1665581316888114.1073742103.100003087866535&type=3

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านบูรพา  ต.จาน  อ.กันทรารมย์   จ.ศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกถึกวีเอกของไทย
https://www.facebook.com/banburaphassk/media_set?set=a.1662389370540642.1073742102.100003087866535&type=3

กิจกรรมเดินรนณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2561

วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านบูรพา  ตำบลจาน  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรม  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด  โดยผู้อำนวยการ  นายชวิศ  จิตดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูรพา  พร้อมด้วยคณะครู  ได้นำนักเรียนทุกคนร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชน
https://www.facebook.com/banburaphassk/media_set?set=a.1662373723875540.1073742100.100003087866535&type=3