กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

นำโดย ว่าที่พันตรี ศิริวงศ์  วงศ์ทะเล โดยแบ่งนักเรียนร่วมทำบุญ วัดบ้านโนนสมบูรณ์ และวัดมัชฉิมาธรรม(วัดป่าโนนสมบูรณ์) ทั้งนี้ คณะครู – นักเรียนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

28/05/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนไปทำบุญ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๑

วันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.  คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณ๊วิทยาคม) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าวัดทำบุญ พร้อมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดป่าบ้านหนองแวง

    

    

    

    

    

    

 

 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสุรพงษ์  อุทัยกรณ์ พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนโรงเรียนบ้านหนามแท่งตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าวัดทำบุญ พร้อมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ และเนื่องด้วยเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ทางคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้  บริเวณรอบๆกำแพงวัดสระพังทอง (บ้านหนามแท่ง) เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของเด็ก ให้เกิดความรัก  ความหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

   

   

   

   

   

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดบ้านก่อ

28 พ.ค.61 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านเหล่าเสน,วัดบ้านหนองดินดำและวัดบ้านหนองไม้ไต้

โรงเรียนบ้านนาดีได้นำนักเรียนไปทำบุญและถวายสังฆทานที่วัดบ้านนาดี เนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา “ครู…หัวใจอยู่ที่เด็ก”

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561

 เวลา 14.00 น.วันที่ 28 พ.ค.2561     นายคงฤทธิ์นิธิ  เมืองจันทร์ธนชา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้ไปทำบุญที่วัดต่างๆในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561 คือ วัดบ้านหนองแก้ว   วัดบ้านสำโรงและวัดบ้านหนองตู้(วัดป่าศรัทธาธรรม)

28 พ.ค.61 รร.บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำพิธีมอบทุนการศึกษาจากสหกรณ์รร. จำนวน 34 ทุน ทุนละ 500 บาท มอบชุดวอร์มนักเรียนชั้น ม.1 ที่เรียนต่อ รร.เดิม 100% เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ลูกนักเรียน