งานมุทิตาจิตคุณครูสุภาพร ปาณาตี

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง   โดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร   คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  นักเรียน   ผู้ปกครอง  ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมงา

กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ

28/09/2560 อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ของโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง คณะครู นักเรียนร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน

กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบร้อยปีพระราชทานธงชาติไทย

28/09/2560 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมกันร้องเพลงชาติ และเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ด้วยความพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันครบรอบร้อยปีพระราชการธงชาติไทย

100 ปี ธงชาติไทย

100 ปี ธงชาติไทย รร.หนองกันจอ สร้างสำนึกรักความเป็นชาติความเป็นไทย

 

100 ปี ธงชาติไทย หนองคูโนนแก้วหนองอีย่า การสร้างสำนึกรักความเป็นชาติความเป็นไทย

โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ได้ดำเนินกิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย. หนองคูโนนแก้วหนองอีย่า….การสร้างสำนึกรักความเป็นชาติ ความเป็นไทย

การนิเทศติดตามการศึกษาเรียนรวมแบบ PLC

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการศึกษาเรียนรวมแบบ PLC นายนาวินท์ ดวนใหญ่ นายเสถียร ลาโพธิ์ “ด้วยความยินดียิ่ง” และจากผลการนิเทศติดตามการศึกษาเรียนรวมแบบ PLC ในครั้งนี้จะได้นำข้อเสนอแนะที่ได้นำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป

<

การนิเทศติดตามการศึกษาเรียนรวมแบบ PLC

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการศึกษาเรียนรวมแบบ PLC นายนาวินท์ ดวนใหญ่ นายเสถียร ลาโพธิ์ “ด้วยความยินดียิ่ง” และจากผลการนิเทศติดตามการศึกษาเรียนรวมแบบ PLC ในครั้งนี้จะได้นำข้อเสนอแนะที่ได้นำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป

พิธีเชิญธงชาติเนื่องในวันครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย ของโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) อ.โนนคูณ

กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

27/09/2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560