กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านจาน

เมื่อวันที่  27  มีนาคม  2560  โรงเรียนบ้านจาน โดยนายสุทธิโรจน์  พวงจำปาพูนศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน  ได้จัดกิจกรรม “วันปัจฉิมนิเทศ  ” ขึ้น  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่สำเร็จการศึกษา และเพื่อมอบใบประกาศ (ปพ.๒) และระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาฯ,ที่ปรึกษาฯ,ผู้นำชุมชน,ผู้ปกครอง,คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านจาน  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในการนี้โรงเรียนบ้านจาน  ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

29 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู เตรียมความพร้อมจัดงานผ้าป่า 80 ปี โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีฯ

29 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู เตรียมความพร้อมจัดงานผ้าป่า 80 ปี โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีฯ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย  นำโดยสิบเอกทักษิณ  ภูบัวเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พิธีรับมอบอาคารเรียน สปช.102/26

โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก อำเภอโนนคูณ ได้รับเกียรติจากท่าน ดร. ชอุ่ม  กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานพิธีรับมอบอาคารเรียน สปช.102/26 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาเป็นประธานในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่าน ชัชวาลย์  บัวงาม ประธานกลุ่มและคณะผู้บริหารในกลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาโนนคูณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 29 มีนาคม 2560 นายดำรงค์ คันทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ร่วมพิธีวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

จัดประชุมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

โรงเรียนบ้านหนองบาง อำเภอน้ำเกลี้ยง จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจน DMC School MIS โดย สพป.ศก.1 เป็นผู้ให้การอบรม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรับเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

วันที่ 28  มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านน้ำคำ โดยมี นายไสว  โสภาศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรับเงินตามโครงการเรียนฟรี  15  ปี อย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านน้ำคำ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559  ขึ้น โดยมี นายไสว  โสภาศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำ  คณะครู บุคลากรฯ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน  และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธ์ุ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธ์ุ

โรงเรียนบ้านเทิน ขอขอบพระคุณ ท่านรองผู้ว่าราชจังหวัดศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย พร้อมกับคณะเหล่ากาชาด ท่านรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต1 นายโชติ บุญทน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนฯ พ.ต.อ.อุดร มณีสาย ผกก.สภ.กันทรารมย์และคณะ คณะจนท.ทหารจาก กอรมน.จ.ศรีสะเกษ นายสุพจน์ ดาวหน รก.นายอำเภอกันทรารมย์ นายอภิชาติ บุญเชิญ นายกฯอบต.บัวน้อย นายกรินทร์ทอง เวียงคำ กำนัน ต.บัวน้อย ผู้นำชุมชน ที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สำรวจความเสียหาย จากกรณีโรงเรียนประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทำให้อาคารเรียน อาคารประกอบ วัสดุครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย