การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 โรงเรียนได้ดำเนินการสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณท่าน ศน.มงคล กำจร ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

กิจกรรมลูกเสือ59 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคอนกาม

เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านคอนกาม ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลากหลายกิจกรรม ดังแฟ้มภาพ

ณ ค่ายลูกเสือสะบายดี

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปอยู่ค่ายลูกเสือสะบายดี ที่อำเภอกันทราลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560

 

ดำเนินการสอบ

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  ดำเนินการจัดสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในระดับชั้น ป.2 ,ป.4 ,ป.5, ม.1 และม.2

การสอบการอ่าน การเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

  1. เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการสอบการอ่าน การเขียน นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การพัฒนาบริบทโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนาบริบทโรงเรียน โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งผลให้โรงเรียนมีบริบท บรรยากาศ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน อ่านเพิ่มเติม การพัฒนาบริบทโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

การเจ้าค่ายลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ไปเข้าค่ายที่ค่ายเกาะโกดกง จ.สุรินทร์

ร่วมกิจกรรมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่วัดบ้านผักขะ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560 นักเรียน รร.บ้านผักขะได้ร่วมกิจกรรมการทำความะอาดบริเวณวัดบ้านผักขะในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี

การประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนป.1-4 รร.บ้านผักขะ

รร.บ้านผักขะได้ประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนป.1-4  ปีการศึกษา 2559 ในวันที่  23-24 กุมภาพันธ์  2560

 

 

 

ศึกษาดูงานที่ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายพัฒนศักดิ์  บางใบ  พร้อมด้วยคณะครูและผู้ติดตาม ได้ไปศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี