ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านขามป้อม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านขามป้อม

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ประกาศรับสมัครตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

ประกาศแก้ไขการสอบธุรการ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน