ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

รับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงเรียนบ้านเวาะ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564


โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญกลุ่มอำเภอ พยุห์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง