ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านขามป้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

อบรมธรรมะโรงเรียนบ้านหนองมะแซว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ผู้มีสิทธิ์สอบสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

ประกาศผลสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน

ประกาศผลสอบครูธุรการ โรงเรียนบ้านบูรพา 2563

http://burapha.ssk.in.th/p1.htm

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูธุรการ รร.บ้านบูรพา

โรงเรียนบ้านบูรพา ต.จาน อ.กันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ เพื่อประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูธุรการ ณ รร.บ้านบูรพา วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๙.๓๐ น. รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

http://burapha.ssk.in.th/p1.htm

https://www.facebook.com/banburaphassk