ประกาศโรงเรียนบ้านคูบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย ถ้าไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามเพิ่มเติม089-9671313

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันอังคารที่ 30กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องสำนักงานโรงเรียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 089-9671313

ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันอังคารที่ 30กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องสำนักงานโรงเรียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 089-9671313

ประกาศรับสมัครอัตราจ้างธุรการ

โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน 9,000 บาท คุณสมบัติจบการศึกษาวุฒิ ปวช.ขึ้นไป สนใจสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 เวลาตั้งแต่ 08.30 – 15.30 น. ที่ห้องสำนักงานโรงเรียน สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 089-9671313 รายละเอียดตามแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนบ้านแก้ง

โรงเรียนบ้านแก้ง ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขัน ดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านแก้ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านแก้ง

ด้วยโรงเรียนบ้านแก้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในอัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ

ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้น ป.๑ และชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒