ปัจฉิมนิเทศนักเรียนป.6และ ม.3

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนชั้นป.6และม.3 ที่จบการศึกษาปี2562

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มceo มิตรภาพกันทรารมย์

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)ร่วมกับกลุ่มceo มิตรภาพกันทรารมย์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ เมื่อวันที่ 20 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดสุวรรณาราม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) นำโดยท่านผอ.ศิลปชัย นันตโลหิต และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วัมาฆบูชา ณ วัดสุวรรณาราม. วัดบ้านคำเรียม ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ละเป็นการสืบสาน และบำรุงศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี2563

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 นำโดยสภานักเรียนโรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)จัดกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี2563

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ได้ทำการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2563

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)ส่งครูย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านผู้อำนวยศิลปชัย นันตโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)คณะครูบุคลากร และนักเรียน มอบของขวัญที่ระลึก ส่งคุณครูอภิณห์พร เมืองจันทร์ธนชา ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)เข้าร่วมงานวันครู ปี2563

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม2563 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)เข้าร่วมงานวันครู ปี2563 ณโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)จัดงานวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563

เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)จัดงานวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

เมื่อวันเสาร์ที่11มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)มอบทุนเด็กยากจนพิเศษภาคเรียนที่2/2562

เมื่อวันที่10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)นำโดยท่านผู้อำนวยการศิลปชัย นันตโลหิต ได้มอบทุนเด็กยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่2/2562 ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน