โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)เข้าร่วมงานวันครู ปี2563

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม2563 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)เข้าร่วมงานวันครู ปี2563 ณโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)จัดงานวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563

เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)จัดงานวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

เมื่อวันเสาร์ที่11มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)มอบทุนเด็กยากจนพิเศษภาคเรียนที่2/2562

เมื่อวันที่10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)นำโดยท่านผู้อำนวยการศิลปชัย นันตโลหิต ได้มอบทุนเด็กยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่2/2562 ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบสี่

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)รับการประเมินภายนอกรอบสี่ ในวันที่6-8 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)ร่วมกับกลุ่ม ceoมิตรภาพกันทรารมย์ จัดแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี2562

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นำโดยผู้อำนวยการศิลปชัย นันตโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)ร่วมกับผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ในกลุ่มceoมิตรภาพกันทรารมย์ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน โดยจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และร่วมกันทำความสะอาด บริเวณ วัด โรงเรียน ชุมชน

กิจกรรมทำกระทง

วันที่11พ.ย2562 เวลา14.30น. โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)ได้มีกิจกรรมทำกระทงเพื่อให้นักเรียนสามารถทำกระทงไปใช้และขายไป็นรายได้ได้

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ร่วมใจจัดงานมุทิตาจิต ให้แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ร่วมใจจัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ให้แด่ ผู้อำนวยการสมาน ละเลิศ

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มอบทุนเด็กยากจนพิเศษ ปีการศึกษา2562