มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

ปลูกผักสวนครัว

วันที่ 9 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านมะกรูดช่วยกันเตรียมดินเพื่อปลูกผักสวนครัว

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับวัคซีนจาก รพ.สต.หนองทามน้อย

รับโล่รางวัลคะแนนสูงอับดับ 1 กลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์

มมมมมมมมมมมมทททททททททททท ม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

8/07/2563 โรงเรียนบ้านบ้านมะกรูดนำคณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญ และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ที่วัดบ้านมะกรูด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนบ้านมะกรูด

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านมะกรูดได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอธิการขุนไกร ฐานิสสโร เจ้าอาวาสวัดบ้านมะกรูด บริจาคอุปกรณ์ในการทำความสะอาดมือ และอชุดยาประจำบ้าน และได้ทำความสะอาดห้องเรียน บริเวรต่างๆในโรงเรียน พร้อมทั้งทำอ่างล้างมือเพื่อใช้ทำความสะอาดป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

แจกใบงานสัปดาห์ที่5 และนมโนงเรียน

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านมะกรูด ได้ติดตามการเรียนผ่านทางไกลในช่วงโควิด 19 สัปดาห์ที่ 5 เพื่อมอบ ใบงานและนมโรงเรียนพร้อมกับสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการเรียน และเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับผู้ปกครองและนักเรียน ในการเรียนรู้ทุกที่ทุกโอกาสถึงแม้จะอยู่ที่บ้าน

การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)สัปดาห์ที่ 4

สพฐ.เยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ติดตามผลทดลองเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมช่วงโควิด 19