วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการ คณะครูนักเรียนพร้อมกับผู้ปกครอง ร่วมเกี่ยวข้าวที่นาโรงเรียนบ้านมะกรูด

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายวรเทพ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกรูด คณะครูและนักเรียน ร่วมกันรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในหมู่บ้านมะกรูด ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านมะกรูดร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

พัฒนาโรงเรียนบ้านมะกรูด

นายวรเทพ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกรูด คณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกรูด ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านมะกรูด

โรงเรียนบ้านมะกรูด นำโดยท่าน ผอ.วรเทพ พงษ์เกษ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโครงการเผยแพร่ธรรมสัญจร ประจำปี 2562

พิธีมอบข้าวสารอาหารแห้ง

โรงเรียนบ้านมะกรูด กลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์ วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2562 นำโดยท่าน ผู้อำนวยการวรเทพ พงษ์เกษ และคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านมะกรูด

โรงเรียนบ้านมะกรูด กลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านมะกรูดได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านมะกรูด กลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านมะกรูดได้รับทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา จากบ้านบัวหอม และทุนพัฒนาการศึกษาจาก นางปภัสสร-นายประเสริฐ อุ่นจิตร ผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

18/05/2562 โรงเรียนบ้านมะกรูด กลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์ ร่วมกับคณะครูและผู้ปกครองร่วมกันปลูดต้นๆไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562