ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านมะกรูดจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาตไทยและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว