กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยโรงเรียนบ้านโพนแดง ได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโพนแดง เพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูแสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครู

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนแดง ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. โรงเรียนบ้านโพนแดง (กลุ่มเครือข่ายเมืองศรีลำดวน)

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่ อุทยานผามออีแดง วัดไพรพัฒนา หาดสุขสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้

กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑


เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านโพนแดง ได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์และฟังธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันมาฆบูชา) ณ วัดบ้านโพนแดง ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2561 ที่สะบายดีรีสอร์ท วันที่ 11-12กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 คุณอริษา ศิรินัย และครอบครัว ผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนมหวานและผลไม้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแดง โรงเรียนบ้านโพนแดงขอขอบพระคุณ คุณอริษา ศิรินัย และครอบครัว ไว้ ณ โอกาสนี้