ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการคัดเลือเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

IMG IMG

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑โรงเรียนบ้านจอมวิทยา

  1. นายอภิวัฒน์ ชาติมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมวิทยา ได้จัดกิจกรรม ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงฝึกงานโรงเรียนบ้านจอมวิทยา เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาและผู้มีพระคุณ ให้มีจิตสำนึกในพระคุณของแม่และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ และรับชมการแสดง รำถวายพระพรเพื่อแม่ ผลงานนักเรียน ขอเชิญชวน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป มาร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้สุขภาพฟันและโภชนาการที่ดีของเด็กวัยเรียน ในวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ นำโดยท่านศิริพร สุรนารถ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ขอขอบคุณท่านนายกประยูร สุรนารถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้ คุณหมอติยาภรณ์ กอนซาเลส และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง รับการประเมินโครงการอาหารกลางวันจากคณะกรรมการ ในวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๑

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดบ้านก่อ

จัดกิจกรรม open house

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง  กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน  ได้จัดกิจกรรม open house  ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงผลงานการจัดนิทรรศการทางวิชาการของครู นักเรียน สู่สาธารณชน     ในวันที่ ๒๓  มกราคม ๒๕๖๑   ผอ.พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้