ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการคัดเลือเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

IMG IMG

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑โรงเรียนบ้านจอมวิทยา

  1. นายอภิวัฒน์ ชาติมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมวิทยา ได้จัดกิจกรรม ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงฝึกงานโรงเรียนบ้านจอมวิทยา เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาและผู้มีพระคุณ ให้มีจิตสำนึกในพระคุณของแม่และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ และรับชมการแสดง รำถวายพระพรเพื่อแม่ ผลงานนักเรียน ขอเชิญชวน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป มาร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้สุขภาพฟันและโภชนาการที่ดีของเด็กวัยเรียน ในวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ นำโดยท่านศิริพร สุรนารถ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ขอขอบคุณท่านนายกประยูร สุรนารถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้ คุณหมอติยาภรณ์ กอนซาเลส และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง รับการประเมินโครงการอาหารกลางวันจากคณะกรรมการ ในวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๑

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดบ้านก่อ