นายเอกอมร   ใจจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง คณะครู และบุคลากร  ให้การต้อนรับ คณะครูโรงเรียนบ้านคูซอด และ คณะครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เข้าศึกษาดูงาน     แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจิตศึกษา และ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  ณ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง โรงเรียนต้นแบบ (Node) ที่เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษา จิตศึกษา PBL และ PLC  ในวันที่ 8 กันยายน  2560

นายเอกอมร   ใจจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง คณะครู และบุคลากร  ให้การต้อนรับ คณะครูโรงเรียนบ้านคูซอด และ คณะครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เข้าศึกษาดูงาน     แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจิตศึกษา และ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  ณ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง โรงเรียนต้นแบบ (Node) ที่เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษา จิตศึกษา PBL และ PLC                            ในวันที่ 8 กันยายน  2560

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ขอขอบคุณ คุณประจักษ์ ศุภเลิศ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ตัวแทนบริษัท ฟาร์มาเคน จำกัด มอบจักรยาน LA ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง  จำนวน 5 คัน

 

ศึกษาดูงานเติมพลังการขับเคลื่อนกระบวรการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญActive learning

ศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป ศก 3

ศึกษาดูงานเติมพลังการขับเคลื่อนกระบวรการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active learning โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

วิถีปฏิบัติโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกเดือน
กิจกรรมจิตศึกษา

วิถีปฏบัติ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
การเข้าแถว
คาราวะธรรม
วิถีปฏิบัติ การมีส่วนร่วม ครู นักเรียน