ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดบ้านบก

โรงเรียนบ้านบก ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยท่าน ผอ.พจน์ศุพงษ์ สระแก้ว นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งนักเรียน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ผู้มีจิตศรัทธา เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านบก

โรงเรียนบ้านบกจัด กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วัน

พระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ