ร่วมกิจกรรมลอยกระทง

การประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ซีอีโอพยุห์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (B-OBEC) กลุ่มซีอีโอพยุห์ โดยมีนายทองไข พรหมประดิษฐ์ ประธานกลุ่มซีอีโอพยุห์ กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้

เข้าค่ายยุวชน คนคุณธรรม

นายโอกาศ รวมสิทธิ์ เป็นประธานในการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีนายชัยณรงค์ รัศมี เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรหลัก ได้แก่ นางสมปอง ศิริชนะ และ นายสุภาพ สองบุญ โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ป.1-6 จำนวน 99 คน

รับการประเมิน

นายโอกาศ รวมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับคณะประเมินประสิทธิภาพการบริหารนำโดยนางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

นศ.ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ออกค่ายกิจกรรม

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายโอกาศ รวมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ออกค่ายตามโครงการ “สันทนาการกีฬาฮักแพง สานฝัน พี่สู่น้อง” จำนวน 29 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้น ป.1 – 6 จำนวน 99 คน

ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มซีอีโอพยุห์ ประชุมวางแผนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

นายโอกาศ รวมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มซีอีโอพยุห์ ที่ได้มาประชุมวางแผนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ที่โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)

วันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่าง

ยิ่ง

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายโอกาศ รวมสิทธิ์ มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ป่าชุมชนห้วยทา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์

ฝ่ายแผนงานฯและฝ่าย ICT สพป.ศก.1 ที่ได้ออกมาตรวจรับอุปกรณ์ DLIT

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายโอกาศ รวมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับที่โรงเรียนได้รับจัดสรร และชี้จุดที่จะก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งได้รับจัดสรร ในงบประมาณ 2562