ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

ในเวลา 9.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านคุูบได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจถึงนโยบายการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมอย่างล้นหลามและโรงเรียนบ้านคูบ ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.ศก.1 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 8 กิจกรรม อีกทั้งแสดงความสามารถให้ผู้ปกครองได้รับชมอีกด้วย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

พิธีสมโภชน์พระพุทธรูปและบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. โรงเรียนบ้านคูบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์ไพวัลย์ ทันตวีโร เจ้าอาวาสวัดบ้านเหมือดแอ่ ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มอบพระพุทธรูป(ปางประทานพร)และพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 มาประดิษฐาน   ณ โรงเรียนบ้านคูบ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านคูบ ได้ดำเนินการสมโภชน์พระพุทธรูปและบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 โดยมีท่านพระอาจารย์ไพวัลย์ ทันตวีโร เจ้าอาวาสวัดบ้านเหมือดแอ่ ให้ความกรุณาเดินทางมาเป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประกอบพิธีอย่างล้นหลาม

ซึ่ง โรงเรียนบ้านคูบได้จัดปะรำพิธี ประกอบพิธีพราหมณ์ พร้อมรำบวงสรวงโดยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน (แต่งกายชุดพื้นเมือง) ร่วมรำบวงสรวง

ประกาศโรงเรียนบ้านคูบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

งานพิธีอัญเชิญสังฆทานพระราชทาน และมอบชุดกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านคูบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เข้าร่วมในงานพิธีอัญเชิญสังฆทานพระราชทาน และมอบชุดกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าฯ พล.อ.ต.วีระพันธ์ ภูวจินดา ตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ฝ่ายที่ประทับ อัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทาน ณ วัดบ้านคูบ ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทาน แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นอนุบาลในพื้นที่ จำนวน 361 คน

โดยในช่วงเช้า เวลา 10.00 น.ได้จัดให้มีโรงครัวพระราชทานเลี้ยง
โดยมีข้าราชการทุกภาคส่วนในอำเภอน้ำเกลี้ยงและจิตอาสาร่วมกันปรุงอาหารและแจกจ่ายนักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมถึงผู้เข้าร่วมงาน

และในช่วงบ่ายเป็นพิธีพระราชทาน และมอบชุดกระเป๋าเครื่องเขียน โดยมีกลุ่มแม่บ้านในตำบลคูบมาออกร้านแสดงสินค้าต่างๆ

งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันแม่แห่งชาติ

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนบ้านคูบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

โดยในช่วงเช้า เวลา 8.30 น. ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมลงนามถวายพระพรฯ ซึ่งมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคูบ ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านคูบ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างล้นหลาม

และในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ พิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ปลูกต้นลำดวน ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 42 ต้น โดยมีท่านสำเริง สำนักนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบเป็นประธานในการปลูกและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ร่วมด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา

ในวันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านคูบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของนักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และสำนึกในคุณค่าของสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 และเป็นวันหยุดราชการ โรงเรียนบ้านคูบ จึงจัดกิจกรรมในวันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 คณะ แยกไปทำบุญที่วัดบ้านคูบและวัดบ้านโนนชมภู
โดยมีคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS) ในสถานศึกษา

ในเวลา 13.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนบ้านคูบ โรงเรียนบ้านคูบได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS) ในสถานศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ฝึกและเรียนรู้การใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(School Management Support System : SMSS) เพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา(ITA Online 2562)

โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคูบเข้าร่วมการอบรมฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือโรงเรียนบ้านคูบ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

ในเวลา 10.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านคูบ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือโรงเรียนบ้านคูบ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้กำกับและลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในพิธีมีการทบทวนคำปฏิญาณกฎของลูกเสือ จากนั้นเดินสวนสนาม ผ่านหน้าประธานในพิธี ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือตรวจกองและปิดกอง โดยบรรยากาศในพิธี ดำเนินกิจกรรมตามพิธีการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยดี

เชิญชมวีดิทัศน์ การสวนสนามโรงเรียนบ้านคูบ
https://youtu.be/IuAbzdMgbcA