การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ปีการศึกษา 2560

ด้วย นายสุทิน  ไชยานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 26 – 28   ธันวาคม   2560

 

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยนายสุทิน  ไชยานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)  คณะครู นักเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพร และถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน

แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙

นามสิริกิติ์สถิตในดวงใจราษฎร์         ปิยชาติราชินีศรีสยาม
น้ำพระทัยใสสดแสนงดงาม                     ทั่วเขตคามน้อมเคารพนบบูชา
ทรงส่งเสริมศิลปะไทยให้โดดเด่น               ก่อตั้งเป็นศูนย์ฝึกไว้ศึกษา
ศิลปาชีพชูเชิดเลิศวิทยา                          ล้ำเลอค่างานฝีมือเลื่องลือไกล
งานจักสานป่านปอถักทอถ้วน                    อีกหลากล้วนเครื่องถมเขินเดินเส้นไหม
หัตถกรรมงดงามแท้ไม่แพ้ใคร                     ส่งเสริมให้ประจักษ์ตาค่าแผ่นดิน
ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูผู้ตกยาก                          ผู้ลำบากตกอับไร้ทรัพย์สิน
จัดสรรแหล่งเลี้ยงชีพได้ทำกิน                     ทุกท้องถิ่นป่าเขาลำเนาไพร
เหล่าเด็กเล็กผู้ใหญ่ป่วยไข้หนัก                  ทรงพิทักษ์ดูแลแพทย์แก้ไข
ความทุกข์ยากสูญสิ้นจากกายใจ                 ปวงราษฎร์ไซร้ซาบซึ้งซึ่งพระคุณ
ทรงเป็นแม่ในดวงใจไทยทั้งชาติ                 โลกประกาศเทิดพระนามตามเกื้อหนุน
ลูกหลานไทยภาคภูมิใจพึ่งใบบุญ                อยู่อบอุ่นไอรักแท้แม่แผ่นดิน

 

 

 

 

 

 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหรากลางวัน

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) โดยนายสุทิน  ไชยานุกูล           ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหรากลางวัน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

ขอขอบคุณคณะกรรมการทั้งสี่ท่านที่ได้ชี้แนะแนวทางและให้กำลังใจ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศีล ๕ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยนายสุทิน  ไชยานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) และคณะครู ได้รับการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผล โรงเรียนศีล ๕  จาก     ผอ.ทองไข  พรหมประดิษฐ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์

ผอ.ไพฑูรย์  ชินวงศ์        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน

ผอ.พาลี  กาลพฤกษ์      ผู้อำนวยการโรงเรียนหางว่าวโนนบัว

ผอ. ฐาปนพงศ์  รินหนองอ่าง      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง

โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ขอขอบคุณคณะตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผล โรงเรียนศีล ๕  และคณะครูบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

กิจกรรม”ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) นายสุทิน  ไชยานุกูล และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้จัดกิจกรรม “ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

กจิกรรมการทำบุญโรงเรียนประจำปี และกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยท่าน ผอ. สุทิน  ไชยานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร และนักเรียน ได้จัดกจิกรรมการทำบุญโรงเรียนประจำปี และกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา มีการถวายสังฆทาน ปัจจัย และทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นการปฏิบัติตนตามหลักประเพณีที่ดีงาม  และปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

 

 

กิจกรรมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูภาษาอังกฤษ เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการสอน

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)                                     โดยนายสุทิน  ไชยานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)  จัดกิจกรรมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูภาษาอังกฤษ เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการสอน  ครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ศูนย์ PEER Center อำเภอน้ำเกลี้ยง  โดย ผอ.สมหวัง อัมภรัตน์ ประธานกลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง เป็นประธานในการเปิดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูภาษาอังกฤษ และขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้ารับการเสวนาทุกท่านที่ให้การสนับสนุนให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี

 

 

 

การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง (เขิน)

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) โดยนายสุทิน  ไชยานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) และคณะครูบุคลากร ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ออกมาตรวจสอบ ติดตาม การบริหารงบประมาณการเงินบัญชี และสินทรัพย์ ตามโครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐              โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)ขอขอบคุณคณะผู้ตรวจสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดและวันภาษาไทย

วันที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐  นายสุทิน  ไชยานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดและวันภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐โดยผอ.สุทิน  ไชยานุกูล เป็นประธานในพิธี มีการจัดการแสดง การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การประกวดป้ายนิเทศ ประกวดวาดภาพ  ขอขอบคุณภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปี2560

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2560