ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

ประกาศแก้ไขการสอบธุรการ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

ประการรับสมัครอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ประกาศ
ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็ฯครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย จัดกิจกรรมวันแม่

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย นำโดย สิบเอกทักษิณ  ภูบัวเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมด้วยคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2561