ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ปีการการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองตลาด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ผามออีแดง วัดหลวงปู่ป่วยหาย ศาสตร์พระราชาค่ายทหารพราน ที่ 23 การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ไปด้วยความเรียบร้อย

โรงเรียนบ้านหนองตลาดได้กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองตลาด นำโดย นายสุทัศน์ แก้วกัณหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตลาด และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ทุกปี เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย ข้าราชการครู นักเรียน ได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจนให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อแม่

ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองตลาด CEO ประจิมโนนคูณ ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยนำนักเรียนเดินทางไปทำบุญตามพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

รพ.สต.บ้านหยอดออกตรวจสุขภาพฟัน

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2562 รพ.สต.บ้านหยอดได้ออกตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยของโรคที่เกิดจากช่องปาก ทางโรงเรียนบ้านหนองตลาด CEO ประจิมโนนคูณ สังกัดสพป.ศรีสะเกษเขต 1 ขอขอบพระคุณ รพ.สต.บ้านหยอดที่ให้ความอนุเคราะห์ออกมาให้ความรู้และตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองตลาดจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้่านหนองตลาดได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562 โดยมี นายสุทัศน์แก้วกัณหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตลาด เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โรงเรียนบ้านหนองตลาดเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองตลาดได้จัดกิจกรรม ผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดสรรหาทุนในการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ของโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณคณะผ้าป่าทุกสายที่ได้ให้ความสำคัญในการศึกษา ได้ช่วยกันระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อให้วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สำเร็จไปด้วยดี

โรงเรียนบ้านหนองตลาด ได้รับการตรวจเยี่ยม จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองตลาด ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

ด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน นำโดย นายวิชัย แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มประจิมโนนคูณ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองตลาด ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาได้เข้ามาดูบริบทของโรงเรียนพร้อมกับให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนต่อไป

โรงเรียนบ้านหนองตลาด นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา