(แก้ไข)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)

9 มิถุนายน 2562 โครงการรณรงค์ปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ เดชคำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) สพป.ศก1 นำบุคลากรและนักเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์และชุมชน ร่วมกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ตามเส้นทาง บ้านโพธิ์-บ้านร่องเก้า โดยมี นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอโนนคูณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนักเรียนประชาชนและกลุ่มจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการกว่า 200 คน

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 มีนายไพบูลย์ เดชคำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ปีการศึกษาปัจจุบัน มีนักเรียนจำนวน 198 คน บุคลากร จำนวน 18 คน

กิจกรรมทำนาโรงเรียน(หว่านข้าวนาโรงเรียน)

30 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ได้จัดกิจกรรมหว่านข้าวนาโรงเรียน
ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่ มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 76 คน เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรโรงเรียน

31 พฤษภาคม 2562
นายไพบูลย์  เดชคำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ว่าที่ ร.ต.วิเชียร  สมปาน ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้นำชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้จัดกิจกรรมทำบุญบาตรโรงเรียน บ้าน วัด โรงเรียน(บวร) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน มีผู้ปกครองนักเรียนบ้านโพธิ์ทั้ง 5 หมู่บ้าน บ้านหนองปลาเข็ง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยาา)เป็นสนามสอบนธรรมศึกษา ตรี โท

พิธีเชิญธงชาติเนื่องในวันครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย ของโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) อ.โนนคูณ

อบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้