โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ นำนักเรียนทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

นายวิชัย แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี วัดสระประสานสุข และวัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

19 พ.ย.2561 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2561 พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทน สพป.ศก.1 เข้าแข่งขันงานความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีปี 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และทางโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณครูจารุณี เอี่ยมสุข ที่ได้มอบไอศรีมอร่อยๆให้แด่ลูกๆนักเรียนและผู้ปกครอง

7 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ขอขอบพระคุณ ศน.เสรี กาหลง ศน.ยุวรีย์ ศิริโชติและ ศน.กรรณิกา ขุขันธิน ที่มาให้กำลัง ให้คำแนะนำ ทีมงานนักแสดงตลก เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

9 ตุลาคม 2561 กลุ่ม CEO ประจิมโนนคูณ จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มหกรรม 4H ณ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

17 สค. 2561 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ กลุ่ม CEO ประจิมโนนคูณ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนประกอบด้วยฐานการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย เช่นการประกวดชุดรีไซเคิล การประกวดร้องเพลง

15 มิ.ย.61 ขอขอบพระคุณนายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอโนนคูณ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนาไต้ พร้อมทัเงมอบเครื่องยังชีพให้กับ เด็กชายกมล ผลบัว นักเรียนชั้น ป.5 ได้รับทุนจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

1 มิ.ย.61 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการประจิมโนนคูณ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

28 พ.ค.61 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านเหล่าเสน,วัดบ้านหนองดินดำและวัดบ้านหนองไม้ไต้

28 พ.ค.61 รร.บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำพิธีมอบทุนการศึกษาจากสหกรณ์รร. จำนวน 34 ทุน ทุนละ 500 บาท มอบชุดวอร์มนักเรียนชั้น ม.1 ที่เรียนต่อ รร.เดิม 100% เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ลูกนักเรียน

21 มี.ค.2561 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โดยการนำของ ผอ.วิชัย แก้วสุข พร้อมคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย เข้าประเมินและนิเทศผลงานในรอบ 3 เดือน ของ นางสาวมลิวัลย์ แผลงฤทธิ์