วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) ที่ โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดและตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ ตำบลบก อำเภอโนนคูณ โดยมีประชาชนในพื้นที่มารับบริการกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการจังหวัด และการออกหน่วยเคลื่อนที่จากส่วนราชการใน อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นำโดย ท่านผู้อำนวยการมนวรรธน์ สีดาฐิติวัฒน์ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประจำปีการศึกษา 2562

Open House และ ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า

จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 วันที่ 11 ม.ค.2562 โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 รร.บ้านบกแดงผักขะย่าได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 ที่หอประชุมรร.บ้านบกแดงผักขะย่า มีนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู เข้าร่วมกิจกรรม