มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.1ปี 2561

โรงเรียนบ้านโนนคูณ กลุ่ม ซีอีโอ บูรพาโนนคูณ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงความสามารถในงานศิลปหัตถกรรม ระหว่างวันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนคูณที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม ซีอีโอ บูรพาโนนคูณ ได้มีความทุ่มเทและพยายามในการใช้ความสามารถ จนรับรางวัลในการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลระดับเหรียญทอง 19 รางวัล รางวัลระดับเหรียญเงิน 6 รางวัล และรางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล ซึ่งนำความภาคภูมิใจอย่างยิ่งให้กับโรงเรียน ,ชุมชนและนักเรียนทุกคน ซึ่งโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุน ด้วยดีเสมอมา


ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนวัตกรรมฯจ.ศรีสะเกษ

ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ตามเวลาราชการ นายชัชวาลย์ บัวงาม ผอ.รร.บ้านโนนคูณ กลุ่ม CEO บูรพาโนนคูณ พร้อมด้วย นายศรีทัด หนุนวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน , นางอาภารัตน์ บัวงาม หัวหน้าโครงการคิดวิเคราะห์ฯ , นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ หัวหน้าวิชาการ รร.เข้าร่วมประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายฯ การดำเนินขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม จ.ศรีสะเกษ ซึ่งท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้เกียรติมาป็นประธานปิดงานในครั้งนี้ ในการประชุมมีการเสวนาและปาฐกถา พิเศษ เรื่อง”การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษสู่อนาคตแห่งประเทศไทย” , การระดมสมองวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามนวัตกรรม

ร่วมงานบุญมหาสังฆทาน ณ วัดบ้านหนองสำราญ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.สรีสะเกษ

ในวันที่ 22 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านโนนคูณ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีโบราณ “งานบุญมหาสังฆทาน ประจำปี 2561” โดย ตัวแทนคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานประเพณีที่ดีงาม เพื่ออนุรักษ์ ส่งสริมและฟื้นฟู ตลอดจนผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวในตำบล ซึ่งในงานนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนบ้านโนนคูณและเยาวชนในท้องถิ่นอีกด้วย โอกาสนี้โรงเรียนขออนุโมทนาบุญและขออาราธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคและร่วมบุญในครั้งนี้ให้มีความสุข เจริญรุ่งเรือง สุขภายกาย ใจ แข็งแรงดีถ้วนหน้าทุกท่าน

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 กลุ่มCEOบูรพาโนนคูณ

สรุปเหรียญนักเรียนตัวแทน CEO โรงเรียนบ้านโนนคูณ กลุ่มโรงเรียน บูรพาโนนคูณ ในระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านโนนคูณได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 เพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่ม ซีอีโอ บูรพาโนนคูณ ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที โรงเรียนอนุบาลโนนคูณฯ(โนนค้อวิทยาคาร)จัดการแข่งขัน 3 วัน และมีพิธีเปิดการงานฯในวันที่ 18 ก.ย. 61 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลโนนคูณฯ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายชาณุวัติ ศรเพชร รองผอ.สพป.ศก.เขต1 เดินทางมาเป็นประธานในงานครั้งนี้ฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล,>นายสำราญ วังนุราช ศน.สพป.ศก.เขต 1 โดยทุกโรงเรียนในกลุ่ม ซีอีโอบูรพา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อพัฒนาส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความถนัดในด้านต่างๆ สำหรับโรงเรียนบ้านโนนคูณ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนทั้งสิ้น 31 รายการ ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนคูณจะได้ทำการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนานักเรียนในการแข่งขันระดับ สพป.ศก.เขต 1 ต่อไป
<img src="http://spic.ssk.in.th/wp-content/uploads/2018/09/S__2441220-225×300.jpg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-42674" /ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอโนนคูณ ปี 2561

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 17.00 น. คณะครูและบุคลากร นำโดยนายชัชวาลย์ บัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราขการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอโนนคูณ ปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้บริหารอำเภอโนนคูณ และมีนายอำเภอโนนคูณ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน มีการแสดงบนเวทีจากตัวแทนครู-บุคลากร ของทั้งสองกลุ่ม ซีอีโอ (บูรพาโนนคูณ/ประจิมโนนคูณ)การมอบของขวัญของที่ระลึกแด่ท่านที่เกษียณอายุราชการทุกท่านด้วย โดยงานนี้มีชื่อว่า “วันวานที่ยิ่งใหญ่ สู่วันใหม่ที่ยั่งยืน”

“ค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯ”โรงเรียนบ้านโนนคูณ อ.โนนคูณ

 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม  2560  โรงเรียนบ้านโนนคูณ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะด้านการคิดทางคณิตศาสตร์ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ภายใต้โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านตากแดด จังหวัดอุบลราชธานี

 

    

 

รางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรม ป.1-3 “ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

โรงเรียนบ้านโนนคูณมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับผลการแข่งขันชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”โครงงานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3″ขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับทีมงานนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนตลอดจนผู้ปกครอง/ที่ปรึกษา/.คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างคณะศึกษานิเทศก์ที่กรุณามาตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาแนะนำอย่างดียิ่งซึ่งทำให้ทีมของโรงเรียนบ้านโนนคูณได้รับคัดเลือกให้เข้าไปแข่งขันในระดับระเทศต่อไป