การแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทานำนักเรียนไปแข่งขันการตอบปัญหาสหกรณ์ที่จัดโดยสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ ได้รับรางวัล ชมเชยลำดับที่ ๖

โครงการส่งเสริมทัตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทานำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไปรวมอบรมโครงการส่งเสริมทัตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กประถมศึกษาในโรงเรียนตำบลตะดอบ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะดอบ

ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล การปฏิบัติงนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองศรีลำดวน

ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ให้ข้อแนะนำต่างๆทางโรงเรียนจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงความจงรักภัคดี

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ได้จัดงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นำโดยท่านผอ.เศรษฐโชค บุญเสริม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรได้จัดกิจกรรมงานไหว้ครูขึ้น

ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกธุรการโรงเรียน

ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยมี ท่านรองสุเทพ ศรบุญทอง และคณะกรรมการมาประเมิน โดยมีนายเศรษฐโชค  บุญเสริม ผอ.รร.และคณะครูบุคลากรในโรงเรียนให้การต้อนรับทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้การแนะนำและเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ที่ค่ายลูกเสือสิงห์ดำ

เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญไปเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือสิงห์ดำ กรมทหารพรานที่ ๒๓ เป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

กิจกรรมวันครูปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้นำบุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี ๒๕๖๓ ภาคเช้ามีพิธีบูชาบูรพาจารย์และรับเกียรติบัตรครูดีเด่น ภาคบ่ายร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและภาคเย็นกิจกรรมพบปะสงสรรค์และนันทนาการ