กิิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา2562 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 13/06/2562

กิจกรรมวันวิสาขบูชาร่วมปลูกต้นไม้

โรงเรียนบ้านหนามแท่งได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนบ้านหนามแท่งกิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง

โรงเรียนบ้านหนามแท่งนำโดยผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน เดินรณรงค์เพื่อเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านหนามแท่งได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อให้เด็กได้กล้าแสดงออกและได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นำโดย ผอ.สุระพงษ์  อุทัยกรณ์  พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบ 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และให้นักเรียนได้แสดงความรัก เคารพต่อแม่ผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยผู้อำนวยการ สุระพงษ์  อุทัยกรณ์ คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง โดยผู้อำนวยการ สุระพงษ์  อุทัยกรณ์ ได้นำคณะครู  บุคลากร และ นักเรียน ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ ถวายปัจจัย และ เทียนพรรษาพร้อมเวียนเทียน  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ  วัดสระพังทอง(บ้านหนามแท่ง) ในวันที่  26  กรกฏาคม 2561  เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561  โรงเรียนบ้านหนามแท่งนำด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือเนตรนารี  และกองลูกเสือสามัญ  ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ผู้พระราชท่านกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณ๊วิทยาคม)

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม
ระบือนามปราชญ์เปรื่องเรื่องอักษร
ประดิษฐ์ถ้อยร้อยลำนำเป็นคำกลอน
“พระสุนทรโวหาร” คนขานไกล
ว่าเป็นเอกในอักษรกลอนสุภาพ
อีกทั้งกาพย์ โคลง ฉันท์ประพันธ์ได้
เป็นมณีกวีศิลป์แผ่นดินไทย ขอนบไหว้กราบครูด้วยบูชา

               วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่งได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของโลก  มีการประกวดคัดลายมือ  วาดภาพระบายสี  ระบายสีภาพ  ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจและส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก

     

      

  

     

     

      

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

             “ไทยนิยม  ยั่งยืน  ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่งได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด โดยผู้อำนวยการสุระพงษ์  อุทัยกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนามแท่ง พร้อมด้วยคณะครูได้นำนักเรียนทุกคนร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชน