ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปี ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านขามป้อม

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านขามป้อม