ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านขามป้อม

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านขามป้อม

ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านขามป้อม