พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาดี จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายปรีชา ฝังสิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดกิจกรรม กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก นำโดย ผู้อำนวยการ ปรีชา ฝังสิมมา คณะครู นำนักเรียนเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จากนั้นช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีกาารประกวดผลงานทางวิชาการและการประกวดการแต่งตัวเลียนแบบตัวละคร ในเรื่องพระอภัยมณี

โครงการเผยแผ่ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 8

โรงเรียนบ้านนาดี นำโดย ท่าน ผู้อำนวยการ ปรีชา ฝังสิมมา นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเผยแผ่ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 8 และ โครงการประชารัฐ ร่วมใจต้ายภัยยาเสพติด (ปักกลด3) โดยจัดขึ้นที่ วัดบ้านผักแพว ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านนาดี จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาดี โดยมี นายปรีชา ฝังสิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

27 พ.ค. 2562 โรงเรียนบ้านนาดี นำโดยท่านผู้อำนวยการปรีชา ฝังสิมมา ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ร่วมกันปลูดต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562

กิจกรรมวันวิสาขบูชา เวลา 14.00 น. วันที่ 17 พ.ค.2562 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดีได้ไปทำบุญเนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านนาดี เเละทำความสะอาดบริเวณวัด

กิจกรรมวันวิสาขบูชา เวลา 14.00 น. วันที่ 17 พ.ค.2562 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดีได้ไปทำบุญเนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านนาดี เเละทำคงามสะอาดบริเวณวัด

โรงเรียนบ้านนาดีเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 4 และ 17 มีนาคม 2562 นายปรีชา ฝังสิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านนาดี ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

โรงเรียนบ้านนาดี บายศรีสู่ขวัญต้อนรับ ผู้อำนวยปรีชา ฝังสิมมา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาดีพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา และชาวบ้านนาดี ได้จัดงานเลี้ยงตอนรับและบายสู่ขวัญ นายปรีชา ฝังสิมมา ที่ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คนใหม่