กิจกรรมภาษาไทยวันละ 2 คำ ในช่วงเช้าของนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ในวันศุกร์ที่ 14 ก.พ.63

โครงการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน ปลุกคน สพฐ. ให้รักษ์สิ่งแวดล้อม คณะครูบุคลากร นักเรียน โรงเรียนบ้านพันลำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ฯ ในวันที่ 13 ก.พ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

นายกฤษฎา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพันลำ ขอต้อนรับท่านจุลพนม ธานี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ..เป็นอย่างสูงที่ได้มาเยี่ยมสนามสอบ ..การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 ก.พ.2563 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

นายกฤษฎา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพันลำ ขอต้อนรับท่านรองรังสฤษธิ์ บุญรอง ..รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ..เป็นอย่างสูงที่ได้มาเยี่ยมสนามสอบ ..การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 ก.พ.2563 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

ในวันที่ 12 ก.พ.63 คณะครูโรงเรียนบัวน้อยวิทยา ได้เข้าไม่เเนะเเนวการศึกษาเรียนต่อ ของน้องๆนักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนบ้านพันลำ

นายกฤษฎา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ในวันที่ 5-7 ก.พ.63 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ -เนตรนารี ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ระดับช่วงชั้น ป.4-6 คณะครูบุคลากรได้นำนักเรียนไปเข้าค่ายฯ ณ ค่ายลุกเสือสิงค์ดำ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 6-7 ก.พ. 63

นายกฤษฏา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ เเละนางละม้าย แก้วเเดง ครูโรงเรียนบ่านพันลำ คณะกรรมการคุมสอบ O-Net นักเรียนชั้น ป.6 ณ อ.ย่างชุมน้อย ในวันที่ 1 ก.พ.63

นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านพันลำ สอบo-net ณ ศูนย์สอบ รร.บ้านผึ้งฯ อ.กันทรารมย์ ในวันที่ 1 ก.พ.63 เป็นกำลังใจทุกๆในการสอบ 😊😊

นายกฤษฎา พิมพันธ์ ผอ.รร.บ้านพันลำ คณะครู สภานักเรียน นักเรียน โรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมทำสัญลักษณ์ TSC Anti Fake News #TSC Anti Fake News ในวันที่ 30 ม.ค.63 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ