เตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบ 1 ปี ในวันที่ 17 มีนาคม 63 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการลิ้นฟ้าพิทยาคม อย่างสูงยิ่ง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรโรงเรียน ได้มาตัดต่อวีดิทัศน์ให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ เนื่องในท่านจะประเมินในรอบระยะ 1 ปี ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที 9 มีนาคม 63

ปาชชการประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ ในระยะ 1 ปี ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้

ยินดีกับนักเรียนชั้นม.3 รร.บ้านเทิน ที่จบการศึกษา กลุ่มทุ่งเทิินโมเดล ณ รร.บ้านเทิน วันที่ 11 มี.ค. 63

วันนี้เป็นวันจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 เเละอนุบาล นักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

ในนามโรงเรียนบ้านพันลำ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพันลำ ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.62 – 31 มี .ค. 63) ในวันที่ 6 มีนาคม 63

การถ่ายทำวีดิทัศน์ ของโรงเรียนบ้านพันลำ เสนอหัวข้อ เรื่อง การประเมินผอ.รร.ในรอบ 1 ปี

คณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านพันลำ ประชุมหารือกันในช่วงตอนเช้า ของวันที่ 3 มี.ค. 63 ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านพันลำ

ครูปฐมวัย โรงเรียนบ้านพันลำ เข้าร่วมอบรม สัมมนา ในวันที่ 1 มีนาคม 63 ณ โรงเเรมมิตรภาพ หัวข้อแปลน ฟอร์ คิดส์ 🤗 #แบบฝึกปฐมวัย #แปลนฟอร์คิดส์ #คิดเป็นเล่นสนุกกับ PFK

การจัดกิจรรมหลังเลิกเรียน ด้วยการทำขนมโดนัท หลังเลิกเรียน เพื่อนำไปขายในโรงเรียนเเละชุมชน เพื่อให้นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่