การเรียนคอมพิวเตอร์ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ในช่วงสถานะการสถานณ์เเพร่ระบายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) นักเรียนจะต้องปฏิบัติเว้นระยะห่าง1-2 เมตร ในวันที่ 2 ก.ค.63

ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านพันลำ

อ่างล้างมือของน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ

เปิดเรียนในวันที่ 2 ของลูกๆนักเรียนบ้านพันลำ

นำโดยนายกฤษฎา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการโดรงเรียนบ้านพันลำ รับการนิเทศ ติดตาม จากท่านศานิต คำวงศ์ ผอ.รร.บ้านเปือย เเละท่านจุลพนม ธานี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ในช่วงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 63 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

ในวันที่ 1 ก.ค.63 การเว้นระยะในการรับประทานอาหารของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ

เปิดเทอมวันเเรก ของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ

เตรียมรับการนิเทศการติดตามก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านพันลำ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านพันลำ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.63

การเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที่ 1 ก.ค. 63