กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 19 ส.ค.2562 ในตอนเช้าของโรงเรียนบ้านพันลำ

คณะครูโรงเรียนบ้านพันลำ บางส่วนเข้าร่วมกิจกรรมการเเข่งขันทักษะวิชาการ ณ รร.บ้านเมืองน้อยหนองมุข

การเเข่งขันระดับกลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ วันเเรกเเข่งขัน ณ โรงเรีบยบ้านเทิน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านพันลำ ขึ้นป้ายเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ ใหม่

12 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านพันลำจัดกิจกรรมวันเเห่งชาติ

คณะครู บุคลาการ โรงเรียนบ้านพันลำ เข้าร่วมการประชุม การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจี่ย

สนทนาภาษาอังกฤษ 6 ส.ค. 62 เช้านี้ที่รร.บ้านพันลำ

สนทนาภาษาอังกฤษ 5 ส.ค.62 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

คุณครูมณเฑียร วะรงค์ ครูโรงเรียนบ้านพันลำ เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้และวิทยาการคำนวณ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.1

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562