โรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม แด่พี่น้อง ณ จุดพักคอยในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 ณ รพ.สต.บ้านพันลำ #เราไม่ทิ้งกัน

ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นำทีมโดย นายกฤษฎา พิมพันธ์ เเละคณครูบุคลาการทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพันลำ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ จาก สพป.ศก.เขต 1