อาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562

วารสารประจำเดือน กันยายน โรงเรียนบ้านพันลำ

ฐานการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฐานเลี้ยงปลาดุก ของโรงเรียนบ้านพันลำ

ตัวเเทนครู นักเรียน โรงเรียนบ้านพันลำ เข้าร่วยมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการผลิตสื่อสร้างสรรค์

การอบรมนักเรียน แกนนำโครงการส่งเสริมสุขภาพเครือข่ายทุ่งเทินโมเดล วันที่ 27 ก.ย.62 ณ รพ.สต.บ้านพันลำ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านพันลำ ได้จัดพิธีอำลาครูผู้เกษียณอายุราชการ คือ นายสมเดช หอ่คำ

โรงเรียนบ้านพันลำ คณะครูผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนเเจ้งให้ผู้ปกครองมารับเงินทุนยากจนพิเศษเเบบมีเงื่อนไข 1 / 2562 ณโรงเรียนบ้านพันลำ

กิจกรรม คำในภาษาไทยมักเขียนผิด ของโรงเรียนบ้านพันลำ ในทุกๆตอนเช้า

อาหารกลางวัน วันที่ 23 ก.ย.62 ของโรงเรียนบ้านพันลำ

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มามอบหม้อหุงข้าว ถาดรับประทานอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง