ค่ายยุวชน คนคู่คุณธรรม ระดับชั้น อ.3 โครงงาน เรื่อง ร้องเท้าหนูอยู่ไหน..ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

ค่ายยุวชน คนคุณธรรม โรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

โครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ ภายใต้มาตรการการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บรรยากาศทางวิชาการยามเช้าก่อนเข้าเรียนในทุกๆวัน 1) ภาษาไทยวันละ ๒ คำ 2) สนทนาภาษาอังกฤษวันละนิดกับภาษาจีน