ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น (SSK1 AWARDS) ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 65 วันที่ 16 มกราคม 2564 ในนามโรงเรียนบ้านพันลำ ยินดีคุณครู ทั้งสองท่านคุณครูมณเฑียร วะรงค์ เเละคุณครูพรพิมาศ แก้วเเดง

ขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี มอบเสื้อให้กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ของเราด้วยค่ะ

#ความงดงามกำลังเดินทางสู่เป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเงินให้กับโรงเรียนบ้านพันลำ ตอนนี้ เริ่มเป็นรูป เป็นร่างเเล้ว ณ เสาธง ใหม่ โรงเรียนบ้านพันลำ

โรงเรียนบ้านพันลำ กราบขอบพระคุณ #ธารน้ำใจจากครอบครัวใหญ่แห่งบ้านพันลำ ^^คุณแม่ใบ เอกศิริ^^ ^^คุณครูสุจิตร ยมพันธ์^^ ^^ผู้ช่วยฯรุ่งโรจน์ เอกศิริ^^ ..และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ และท่านได้มาสร้างสะพานบุญให้กับรร.บ้านพันลำ จำนวน ๕,๙๙๙ บาท ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับ สาธุ สาธุ สาธุ

21 ม.ค.2564 โรงเรียนบ้านพันลำ สพป.ศก.๑ มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาก “กสศ.”

ยกระดับปรับฐานติดตั้งเสาธงใหม่ของ #โรงเรียนบ้านพันลำ …เริ่มแล้วต่อเติมโรงครัวในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน

#เช้านี้มีเสบียงบุญที่โรงเรียนบ้านพันลำขอขอบพระคุณ “คุณครูสมเดช ห่อคำ” ร่วมสมทบสร้างเสาธง ๒,๐๐๐ บาท

ทุกๆเช้าในแต่ละวันกิจกรรมดีๆนำเหตุบ้านการเมือง สนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และภาษาไทยวันละ ๒ คำ

ประกาศการเรียนชดเชยในันเสาร์ของโรงเรียนบ้านพันลำ ตำบลบัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ในปีการศึกษา 2 / 2563

ทางโรงเรียนบ้านพันลำได้ทำเสื้อกีฬาให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำใหม่ เเละขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีได้มอบเสื้อสมทบเพิ่มเติมอีกหลายตัว ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง

ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณเเม่ของเด็กหญิงณธิดา สุราวุธ พร้อมครอบครัว เเละนายรุ่งโรจน์ เอกศิริ ผช.ผู้ใหญ่บ้านพันลำ พร้อมครอบครัว ได้มาเลี้ยง ก๋วยเตี๋ยว เเละไอติม ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ณ โรงฝึกงานโรงเรียนบ้านพันลำ